AKADÉMIA

Štúdium v Akadémii prebieha v niekoľkých programoch a úrovniach súbežne. 
 
  • Základným stavebným prvkom sú osnovy pre 8 - ročné tanečné konzervatóriá, ktoré sa do vyučovacieho procesu aplikujú v konkrétnom veku  dieťaťa podľa učebných plánov školy.
 
  • Žiaci, ktorí absolvujú Akadémiu, budú pripravení na vstup do divadla a iných tanečných súborov. 
 
  • Veľký dôraz kladieme na úroveň vzdelania a kritické myslenie žiakov, ktoré rozvíjame na každej hodine.