V tejto triede máme deti vo veku 6 rokov. Pohybový program zahŕňa: rozvoj koordinačných schopností, rovíjanie pružnosti, základy rytmiky a hudobného cítenia. Zároveň sa tu prvýkrát učia postupne odlíšiť hru od uvedomelej činnosti a tým sa aktívne zapájajú do tvorivých projektov našej školy.