Do tejto triedy prijímame deti vo veku 7 rokov.  Zameriavame sa na rozvíjanie dispozícií a rozvíjanie tanečnej kreativity. Pripravujeme ich na vstup do Akadémie, kde je práca na mentálnej úrovni veľmi aktívna. Zadávaním najrôznejších úloh aktivujeme u nich pozornosť a tým sa postupne budí pocit vlastnej zodpovednosti a disciplíny.